τελευταία ενημέρωση

14/10/2004

Περιφερειακό Δίκτυο Αιγαίου

  π ε ρ ι ή γ η σ η  σ τ α  ν η σ ι ά ....  

δ ρ ά σ ε ι ς   τ ο υ   δ ι κ τ ύ ο υ

     κάλεσμα    τι νησί θέλουμε;       ανακοινώσεις       επικοινωνία          


                                                                                                                                                              ΕΥΠΛΟΙΑ e-περιοδικό

   

bullet 

χωροταξία

bullet 

διαχείριση υδάτινων πόρων

bullet 

γεωργία

bullet 

τουρισμός

bullet 

υγρά απόβλητα-διαχείριση   απορριμμάτων

bullet 

ενέργεια - ήπιες μορφές

bullet 

πολιτιστική κληρονομιά

bullet 

φυσικό περιβάλλον - 
  Natura 2000

bullet 

περιβαλλοντική νομοθεσία

bullet 

διανοίξεις δρόμων

bullet 

πολεοδομικά θέματα

 

 

  
FastCounter by bCentral